Tillidsposter

Tillidsposter, besat af generalforsamlingen


Formand

Lars Fredsted

2019-2021

Næstformand

Inge Lund Petersen

2019-2021

Sekretær

Hanne Hoffmeyer

2019-2021

Kasserer

Else Kristensen

2018-2020

Medlem, ad hoc

Robert Tinghøj Hansen

2018-2020

Suppleant til bestyrelsen

Jette Jansen

2019-2020

Suppleant til bestyrelsen

Peter Rosengaard

2019-2020

Revisor

Anette Henneberg

2019-2020

Revisorsuppleant

Jørgen Nielsen

2019-2020