Tillidsposter

Tillidsposter, besat af generalforsamlingen

Formand

Lars Fredsted

2019-2021

Næstformand

Peter Rosengaard

2020-2021

Sekretær

Hanne Hoffmeyer

2019-2021

Kasserer

Else Kristensen

2020-2022

Medlem, ad hoc

Robert Tinghøj Hansen

2020-2022

Suppleant til bestyrelsen

Jette Jansen

2020-2021

Suppleant til bestyrelsen

Vacant

2020-2021

Revisor

Anette Henneberg

2020-2022

Revisorsuppleant

Jørgen Nielsen

2020-2021