Retningslinjer ifm. Corona

GSI retningslinjer ifm. Corona pandemien

Opdateret August 2021.


Generelt for alle aktiviteter

 • Du skal være fuldt færdigvaccineret mod Covid, -  altså 14 dage efter du har modtaget 2. vaccine-stik.

 • Alle sørger for grundig håndvask og afspritter vore hænder hyppigt som et supplement til grundig håndvask. GSI sørger for afspritningsdispencere til supplement af dem, der findes i hallen.
 • Alle holder forsvarlig afstand og blander os mindst muligt ved de indendørs aktiviteter.
 • Hvis du har -bare den mindste - viden om eller fornemmelse af, at du har været et sted eller i nærheden af nogen, som måske kan bære Corona-smitte, bør du:
  1. Meddele det til bestyrelsen, evt. via Kjersten
  2. Blive Corona-testet, og undlade at deltage i GSI's aktiviteter, indtil du er testet negativ for Covid-19, og sundhedspersonalet du har kontakt med, siger god for, at du kan bevæge dig ud blandt andre.
 • Hvis du har været eller kommer i risiko for at pådrage dig smitte, kan du først deltage i GSI's aktiviteter 14 dage senere, symptomfri.
 • I GSI skal vi gebærde os forsvarligt og tage model efter vores adfærd i dagligvarebutikkerne.
 • Du skal endvidere kun møde op, hvis du føler sig tryg i situationen. Du kan altid slutte dig til aktiviteterne senere.
 • Vi hylder det engelske mundheld: "Better safe than sorry!"
 • Specifikke regler og retningsllinjer for deltagelse, udmeldes løbende af bestyrelsen, og gælder fra det tidspunkt, hvor de er besluttet af bestyrelsen og kan til enhver tid ændres efter behov og forhold.


Specielle retningslinjer:

Gymnastik og Yoga

 • Ved gymnastik på gulv kan vi godt gå rundt i salen; men vi laver f.eks. ikke den øvelse, hvor vi går "hulter til bulter" mellem hinanden.
 • Vi benytter den samme dør til indgang og udgang - ligesom i dagligvarebutikkerne.
 • Kravet om 2 kvadratmeter pr. person findes ikke mere; men vi tilgodeser det bedst muligt, alligevel.
 • Afspritsstationerne skal benyttes efter behov.
 • Alle medbringer egne liggemåtter, både til yoga og gymnastik på gulv, eller får man en måtte udleveret til låns.
 • Lånte måtter og evt. andre rekvisitter opbevares omhyggeligt og hygiejnisk hjemme hos den enkelte låner og skal medbringes til aktiviteten hver gang.
 • Kjersten tilrettelægger gymnastik og yoga i de første par uger uden eller med minimalt brug af bolde, tove, ærteposer m.v.; men vi er ikke "hysteriske" m.h.t., om en deltager rører ved en rekvisit, som en anden også har rørt ved - ligesom indkøbsvognene i indkøbscenteret også berøres af flere.

Badminton

 • Alle spillere medbringer egne ketchere og fjerbolde.
 • Alligevel skal jeres hænder sprittes af ved indgangen.

Fitness

 • Adgang til Fitness efter gynmastikken skal ad nødudgangen ved hal 3 og indgang via hovedindgangen til Hallerne. Indgang til Fitness sker ad døren mellem kantineområdet og Fitness centeret, som er låst op for GSI's medlemmer onsdag kl 09:30-12:00
 • I Fitness centret skal man gå hen til receptionsskranken og skrive sit navn, dato og ankomsttid på den fremlagte GSI-blanket. Så ved Fitnes centeret, hvem der har besøgt centeret hvilke datoer. Det giver dem mulighed for at orientere/advare centerets brugere, hvis der opstår smitte blandt brugerne.
 • Fitness centret har desuden egne Corona-retningslinjer, som GSI-brugerne skal orientere sig om.

Udendørs aktiviteter

 • Ved de udendørs aktiviteter, krolf, cykling, kondigang og padel tennis skal alle iagttage de almindelige forholdsregler under samvær med andre mennesker.